Nástěnka

Co nás čeká v PROSINCI
Image
Putování skřítka Medovníčka - VČELIČKY
Výuka pro předškoláky
Inspirace pro práci s dětmi

Aktuality

22. 11. 2023 - Stávka 27. listopadu

Dovolte nám Vás informovat, proč jsme se rozhodli zapojit do stávky. Je zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit jak kvalitu vzdělávání, tak i stravování a budování příjemného prostředí pro děti a tomu chceme zabránit. Důvodem stávky nejsou platy učitelů, nýbrž celkové snižování výdajů na vzdělávání, které nejsou dluhem státu, ale investicí. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

MŠ Víchová n. Jiz.

MŠ Víchová

O naší školce

Oficiální název:
Mateřská škola Víchová nad Jizerou, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace od 1.1.2003
Ředitelka školy: Andrea Zouharová
MŠ provozuje: mateřskou školu a školní jídelnu
Zřizovatel: OÚ Víchová nad Jizerou

Provozní doba MŠ: 6:30 - 16:30 hod.
Kapacita: 45 dětí
Počet tříd: 2 třídy
S dětmi pracují:
ředitelka: Andrea Zouharová
učitelky: Pavlína Bělonožníková, Viktorie Skálová, Alena Vaněčková, Nicola Rozumková

kuchařka: Jana Johánková
Vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka: Hana Svorníková
školnice: Zdeňka Hartigová

MŠ Víchová

Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází na okraji obce Víchové nad Jizerou mezi městem Jilemnice a obcí Poniklá. Spousta přirozeného přírodního prostředí je ideální možností propojení rodinné výchovy s edukačním procesem v mateřské škole.

O přijetí a zařazení dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy dle platných kritérií - viz. Pravidla pro přijetí. Doba pobytu dětí v mateřské škole je přiměřená jejich věku i možnostem a přizpůsobuje se požadavkům rodiny. Každé dítě má právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, to znamená, že se rodiče mohou s ředitelkou školy i třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí.

Od školního roku 2003 - 2004 zapisujeme do naší mateřské školy také integrované děti. Integrovali jsme děti s vadou zraku, vadou řeči a kombinovanou vadou.

Pracujeme podle vlastního školního programu. Nabízíme standardní i nadstandardní péči o všechny děti. Navštěvujeme kulturní akce, pořádáme sportovní akce. Uskutečňujeme společná odpoledne s rodiči. Věnujeme se důsledně prevenci vadné výslovnosti. Jezdíme na půldenní výlety do okolí naší obce. Děti jezdí na kolech, lyžují a absolvují plavecký výcvik a navštěvujeme místní solnou saunu.

Dětem v naší mateřské škole zajišťujeme spokojený pobyt, dbáme, aby byl bohatý na pocitově kladné prožitky. Uspokojujeme nároky rodičů na práci školy a zvyšujeme jejich zájem o výchovně vzdělávací činnost. Dbáme, abychom udrželi současnou úroveň a dobré jméno školy. Snaha všech pracovnic naší mateřské školy směřuje k tomu, aby se zde děti cítily spokojené a šťastné.

MŠ Víchová
MŠ Víchová

Projekty

Image

Projekty

Image

bottom.jpg